Versjon:1.0.3 – 14.05.2019

Avtalevilkår - INN

Disse vilkårene gjelder for deg («Bruker») ved registrering og bruk av Opplysningen 1881 AS sin adressedeling- og påloggingsløsning, INN fra Opplysningen 1881 («INN»).

Registrering i INN er nødvendig for å kunne lagre og dele adresseinformasjon på tvers av Tjenester/nettsteder/ tredjeparter («Brukersted»). INN leveres av Opplysningen 1881 AS, Rolf Wickstrøms vei 15, 0484 Oslo («Opplysningen 1881»).

For bruk av de enkelte Brukerstedene gjelder avtalevilkårene mellom deg og leverandøren av tjenesten («Brukersted»), og du er selv ansvarlig for å sette deg inn i vilkårene.

Utveksling av informasjon

Hensikten med INN er å enkelt dele adresseinformasjon som navn, adresse og e-post med Brukersteder. Det er du som bestemmer hvilke Brukersteder som skal få tilgang til din adresseinformasjon som er lagret i INN. Utvekslingen av data gjøres tydelig ved bruk av knapper og tekst som «Del adresse», «Send INN», «Registrer meg», «Bruk min informasjon» osv. gjerne i kombinasjon med merkevare/logo «INN fra Opplysningen». Selve utvekslingen av adresseinformasjon foregår da i bakgrunnen fra INN til Brukersted. Det kommer tydelig frem hvilken adresseinformasjon som utveksles og du vil selv kunne ta stilling til den informasjonen som utveksles før den deles. Når du er pålogget INN deler du ditt registrerte postnummer med Brukersteder som du besøker, slik at Brukerstedet kan benytte denne informasjonen til å tilpasse sine tjenester.

Min Side

Du kan logge deg inn på «Min Profilside» fra vår hjemmeside for å se hvilke brukersteder som du har gitt tilgang til å motta din adresseinformasjon.

Leverandørens ansvar

INN tilbys deg uten kost og som den er, uten videre garanti for tilgjengelighet eller kvalitet. Tjenesten er tilgjengelig kontinuerlig, men opphold eller avbrudd kan forekomme som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Leverandørens kontroll. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data kan ikke gjøres gjeldende.

Mislighold

Hvis du bryter betingelsene i disse Brukervilkårene, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører INN. Leverandøren kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder vilkårene. Uautorisert bruk av INN anses som vesentlig mislighold. Ved heving kan INN stenge din tilgang til tjenesten umiddelbart og uten forvarsel.

Endringer

Opplysningen har rett til å gjøre endringer i vilkårene for INN, samt endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet. Ved vesentlige endringer for deg, vil du bli gitt varsel om dette ved bruk av tjeneste. Dette vil ikke nødvendigvis bli gjort dersom endringen må gjennomføres for å oppfylle et lovpålegg. Dersom du fortsetter å bruke INN etter at endringen er trådt i kraft, anses det som at du har godtatt endringen.

Oppsigelse

Ønsker du å avslutte avtalen om bruk av INN kan du gjøre dette via Min Profilside eller ved å kontakte kundeservice. Ved oppsigelse vil Opplysningen kunne deaktivere kontoen i en periode før den slettes endelig, slik at opplysningene kan gjenopprettes dersom oppsigelsen har skjedd ved en feil eller du angrer deg. Opplysningen garanterer likevel ikke at slik gjenoppretting kan skje.

Samtykke til innsamling og bruk av personopplysninger, personvern

Samtidig med inngåelse av denne avtale blir du bedt om å samtykke til at INN og Brukerstedet som er tilknyttet INN kan benytte de personopplysninger du oppgir ved registrering og gjennom bruk av INN og Brukerstedene. Innsamling og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med Opplysningen 1881s til enhver tid gjeldende Personvernerklæring.

Vi registrerer ditt navn, e-post, adresse(r) og mobiltelefonnummer i tillegg til opplysninger om påloggede sesjoner og brukersteder. Dette for å gjennomføre registreringen og for å gi deg annen nødvendig informasjon om INN.

Når du er logget inn med INN og besøker et INN-brukersted, vil ditt registrerte postnummer (hovedadressen) deles med brukerstedet til bruk for f.eks. fraktberegning.

Vi vil ikke sende deg markedsføring på e-post og/eller SMS uten at du har gitt særskilt samtykke til dette.

For at Brukerstedene skal fungere optimalt og kunne tilpasses ditt bruk benytter Opplysningen og Leverandørene cookies og annen tracking-teknologi, se Opplysningens  Personvernerklæring.

Overdragelse

INN er en personlig brukerkonto som ikke kan overdras til eller brukes av andre. Opplysningen har rett til å overføre brukerkontoen og de registrerte opplysningene til et annet selskap i Opplysningen-gruppen eller til tredjepart som ledd i overføring av INN og tilhørende virksomhet.

Lovvalg og tvisteløsning

Tvister eller krav som gjelder INN løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter mellom Opplysningen deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet, men dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.