Versjon:1.0.2 – 17.08.2018

Brukervilkår - Eiendomspriser

Eiendomspriser har til hensikt å belyse salgsoverdragelser med verdi på fast eiendom og borettslag. Innloggede brukere vil få tilgang til oppdatert informasjon om overdragelser i foretrukne områder, samt informasjon om flomfare og aktsomheten til radon. Du kan lese mer om tjenesten her.

Førstegangs innlogging

Ved å logge inn på Eiendomspriser aksepterer du følgende vilkår og du vil være ansvarlig for all aktivitet og bruk av tjenesten.

Historisk data mot betaling

Siste overdragelse er gratis, mens historisk data kan vises mot betaling. Mer informasjon om betaling, håndtering av personopplysninger og andre vilkår blir opplyst om i betalingsprosessen. 

Ved mangler

Tjenesten er ikke 100% komplett, og det vil finnes tilfeller der data ikke foreligger av ulike årsaker. Digitale Medier 1881 jobber kontinuerlig med verdiøkning i form av forbedret datagrunnlag og integrering av relevante tilleggstjenester. Vi er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap ved bruk av vår tjeneste.