Versjon:1.0.6 – 07.12.2018

Brukervilkår - Eiendomspriser

Eiendomspriser har til hensikt å belyse salgsoverdragelser med verdi på fast eiendom og borettslag. Innloggede brukere vil få tilgang til oppdatert informasjon om overdragelser i foretrukne områder, samt informasjon om flomfare og aktsomheten til radon. Du kan lese mer om tjenesten her.

Førstegangs innlogging

Ved å logge inn på Eiendomspriser aksepterer du følgende vilkår og du vil være ansvarlig for all aktivitet og bruk av tjenesten.

Historisk data mot betaling

Siste overdragelse er gratis, mens historisk data kan vises mot betaling. Eiendomspriser.no benytter tjenesten DelayPay som er et enkelt 1-klikks betalingssystem for digitalt innhold. Alt innhold du kjøper av alle nett¬steder som bruker DelayPay blir etterfakturert samlet etter 14 dager eller når du passerer 25 kr. Om betaling fortsatt uteblir etter påminnelse ca 7 dager senere vil konto stenges og ved gjenåpning av konto vil du vil bli pålagt kr 50 i gjenåpningsgebyr. Kontoer som blir misbrukt vil vi, uten forvarsel, stenge. For å bruke denne tjenesten må du være fylt 18 år.

Ved mangler

Tjenesten er ikke 100% komplett, og det vil finnes tilfeller der data ikke foreligger av ulike årsaker. Digitale Medier 1881 jobber kontinuerlig med verdiøkning i form av forbedret datagrunnlag og integrering av relevante tilleggstjenester. Vi er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap ved bruk av vår tjeneste.

Personvernerklæring

Den siste versjonen av vår personvernerklæring vil alltid ligge tilgjengelig på nettsiden. Ved betydelige endringer i avtale eller brukervilkår vil vi informere om dette og/eller innhente nytt samtykke i de tilfeller vi ønsker å bruke din personopplysning til annet enn det du allerede har samtykket til.