Versjon:1.0.1 – 07.12.2018

Avtalevilkår – 1881 Mobilsøk

Generelt

Mobilapplikasjonen 1881 Mobilsøk er en betalt søkeapplikasjon fra Opplysningen 1881 AS (1881) med tilleggstjenester hvor tilgangen til løsningen krever et månedsabonnement (30 dager) som knyttes til brukerens telefonnummer. 

Som bruker gir du 1881 tillatelse til å innhente den informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenesten, tilby kundeservice og gjennomføre fakturering. Du forplikter deg til denne avtalen ved å akseptere og aktivere abonnementet ved aktivering av tjenesten på enheten. Du er ansvarlig for all aktivitet og bruk av tjenesten.

Priser og kostnader

Nye kunder og kunder som ikke har hatt abonnement på minst 6 måneder får prøve tjenesten gratis i 30 dager fra oppstart. Etter gratisperioden vil tjenesten koste NOK 49,- pr måned – uavhengig av bruk. Du vil bli fakturert i forskudd for hver abonnementsperiode og du blir varslet på SMS ved hver fakturering. Faktureringen gjøres via Strex (mobiloperatørenes betalingsløsning) og betalingene skal fremkomme på regningen fra din mobiloperatør. Endrer vi prisen på abonnementet vil vi informere deg om dette på SMS 30 dager før ny periode med endret pris.

For å benytte tjenesten kreves det tilgang til internett og denne bruken faktureres via mobiltilbyder og er utenfor Opplysningen 1881s ansvarsområde. Hvis noen av tjenestene har et kostnadselement vil du bli tydelig informert om dette før tjenesten tas i bruk. 

Opphør av avtalen

Du har rett til å si opp avtalen på hvilket som helst tidspunkt, du vil ha tilgang til tjenesten ut din avtaleperiode. Avtalen sies opp og faktureringen stoppes når du sender SMS med teksten ”stopp mobilsøk” til nummeret 1881. Du vil da motta en bekreftelse på SMS når oppsigelsen er registrert. Hvis andre betalingsløsninger foreligger henvises det til egne regler hos den aktuelle leverandør. 1881 kan si opp avtalen med kunden med 14 dagers varsel. Ved mislighold kan vi holde tilbake våre ytelser etter avtalen og ved vesentlig mislighold kan vi heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Personvernerklæring

Den siste versjonen av vår personvernerklæring vil alltid ligge tilgjengelig på nettsiden. Ved betydelige endringer i avtale eller brukervilkår vil vi informere om dette og/eller innhente nytt samtykke i de tilfeller vi ønsker å bruke din personopplysning til annet enn det du allerede har samtykket til.